Home PAPY podkładowe modyfikowane sbs MIDA ROOF FIX
MIDA ROOF FIX

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa podkładowa modyfikowana SBS do wykonywania podkładowej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych, a w szczególności jako podkład pod gonty bitumiczne. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa 180 [g/m2]
STRONA WIERZCHNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna
SPOSÓB MONTAŻU  -  mocowanie mechaniczne

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod kontr prod PZH
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 2_RAZ Atest Higieniczny
broof broof


Broof Nr_1 Broof Nr_2


 MIDA ROOF FIX